Veranstaltungstipp

Montag, 06. Juli 2020, 18:00 - 19:30

Zertifikatskurs "Cultural Management"

online Informationsabend zum Zertifikatskurs "Cultural Management"

online
-, - -

Informationsveranstaltung

Montag, 18. Februar 2019

13:00 - 18:30

GAMM 2019 Annual Meeting

90th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics


Technische Universität Wien
Universitätsring 1, 1010 Wien
Tagung, Konferenz, Kongress, Symposium